29. märdikuul tunnustõdi Põlva maakunna silmäpaistvit ettevõttit ja seldsielo vidäjit. Tiitli «Põlva maakunna sädeinemine 2019» anti Räpinä kandi kultuurikõrraldajalõ Trumsi Margele.

Trumsi Marge om Ruusa ja Räpinä kandin kultuuriello vidänü 30 aastakka, kõrraldanu ettevõtmiisi ja suvõlavastuisi. Marge löüd, et tankandin asju vitä avitas täl tukõv juuritundminõ. «Ma esi olõ kõik aig ummi juuri man olnu ja ei olõ är käünü,» kõnõlõs Trumsi Marge ja ütles mano, et vast avitasõ juurõ ja umakandi kultuur ka täämbä nuuril maalõ jäiä.

Marge perämädse ao üts suurõmb tegemine om olnu EV100 Põlva maakunna koordinaatori tüü. Tulõvas aastas om Räpinä valla kultuurikeskust juhataval Trumsi Margel plaanin hulk tegemiisi Räpinä kihlkunna 390. aastapäävä tähistämisega.

UL


Trumsi Marge.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit