Mu miis Uunu lõpõt’ 1967. aasta jõulukuun EPA kooli. Tuukõrd oll’ ontlik, et aktusõlõ papõrd kätte saama minti mustan ülikunnan.

Ostsõmi jupi musta rõivast ja Uunu vei tollõ joba septembrikuun rätsepä kätte. Sai viil kõvastõ kittä, et mõni ullikõnõ tuu rõiva paar päiva varõmb ja taht ruttu kätte saia.

Edesi ütel’, et ega tiä õkva täämbä kül tegemä nakka-i, aigu om, äkki võtt Uunu kaalu maaha vai manu. Kutsõ kuu vai puultõsõ peräst pruuvma.

Ja ku Uunu sõs puultõsõ kuu peräst läts’, ütel’ rätsep, et viil om varra, tulõ vahtsõst. Nii käve tiä viil paar kõrda, ja ku rätsep peräkõrd umblõma nakas’, kutsõ aktusõpäävä ummukul perrä.

Ku Uunu sõs aktusõpääva ummuku varra perrä läts’, ütel’ rätsep, et tiä jõudsõ kuvvõ ilustõ valmis, a püksõ es jõvva, et ega kiäki püksõ ei kaeki, kõik vahtva häste ummõldut kuubõ. Tuupääle pahasi Uunu nii, et tull’ ilma kuvvõlda tulõma.

Nüüd pandsõ Uunu imä kipõlt tõsõ velle Uunu vanna musta kooliülikunda presmä, a Uunu es lääki tollõgõ, läts’ pall’u vahtsõmba rüälillisinitsege.

Perän kotun ütel’ imä, et kül timäl läts’ süä kerges, ku näkse, et üts tõnõ lõpõtaja oll’ aktusõl halli ülikunnagõ.

Alopi Ene

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit