Et ravivist maahainust api saia, seletä näide pruukmisõ viise.

Keedüs

Panõ kaussi rohohaina, vala kuum vesi pääle ja tambi peenikeses nigu pudõr. Rohoputro võit panda haigõ kotusõ pääle. Mähi kinni, nii et är ei sata. Näütüses jakkõ pääle või panda lämmind majoraaniputro ja paistusõlõ külmä salveiputro.

Mähüs

Kõgõpäält tetäs tõmmis, minkjaos võetas rohohainu, pandas kuum vesi pääle ja lastas tunn aigu tõmmada. Sis kurnatas ja jahutõdas. Saad vedeligu sisse hämmätäs rätt vai rõivas, mis pitsitedäs kuivõmbas ja pandas haigõ kotusõ pääle. Näütüses kummõlimähüs kõlbas silmä- ja nahapalanigõ kõrral ja koirohomähüs sinitses lüüdüisi kotussidõ pääle.

Kompress

Mähüsse ja kompressi vahe um tuu, et mähüssele ei panta pergamenti pääle, tä jahutas. A kompressile pandas pergament pääle, sis tä lämmistäs ja tedä tarvitõdas paisidõ ja kulunuisi jakkõ pääle.

Kasvõ mõjo välästpuult

Naha pääle või esi häti kõrral panda ka värskit takja-, kapsta-, paisõ-, mädärõika-, raudroho-, varõmõroho- ja tiilehelehti. Olõ nännü, kuis paistusõ kõrral olli põlvõ ümbre köüdedü kapstalehe. Järgmädsel pääväl olli kapstalehe är kuionu ja põlvõl oll’ paistus alla lännü.

Sissehengämine

Sisse saa hengädä esi häti kõrral mitmõsugumaidsi aurõ. Avitasõ nä iks läbi nõna ja suu kopsu minevä õhu kaudu. Kiivide kardokidõ aur um üts lõpmalda hää asi. Tege kurgu õkvalt pehmes ja hengämise kerges.

Ku um noho, avitas tükes tettüisile tsesnokõlõ pääle valõdu kuuma vii aur. Et aur lakja es lännü, panõ käterätt üle pää.

Nigu nätä, umma inemise mitmit maahainuga rohitsõmisõ viise vällä märknü. Egäüts saa esi pruuvi, mis tälle kõgõ parõmbahe passis ja mis avitas.

Urmi Aili

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit