Võrol Kandlõ kultuurimajan peetäs 5.–7. joulukuul latsilõ ja perrile mõtõldut talvõfestivaali. Saa kaia tiatrit, meisterdä ja jõulukuust ehti.

Ligembät teedüst saa kaia internetin kodolehe vorukannel.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit