Lõuna-Eestin om üts külä, kon ütski miis ei elä niikavva, et nännü uma 40. aasta sünnüpäivä. Tuuperäst omma naasõ pia kõik maatüü hindä kätte võtnu ja mehe närvetüse. Säänest luku jutustas Vahtsõn-Roosan ja Haanimaal üles võet vahtsõnõ lühkü film «Virago».

Pääle tuu, et kõik film om Lõuna-Eestin üles võet, lüü filmin taustanäütlejinä üten ka hulga paiklikku rahvast. «Seo musta komöödiä lugu om härgütüst saanu mu koduküläst Vahtsõst-Roosast, kon mehe ülearru varra Liiva-Hannussõ manu minemä tüküsse,» seletäs filmi stsenarist ja režissöör Kirchi Schneideri Kerli.

Filmitegijä jutu perrä kaias filmin kitsambalt põlist sugudõvaihõlist konflikti, miä om pildikiilde pantu läbi tugõvidõ ja päälenakkajidõ maanaisi. Nuu käändvä pää pääle traditsioonilidsõ suurolli, ku tegevä «miihitöid» parõmbalõ ku näide tõõsõpoolõ. A laembalõ kaes film võigõlust inemise tahtmiisi ja timä saatusõ vaihõl.

«Ütelt puult kõnõlõs film Eesti maamiihi traagilidsõst saatusõst, a tõsõst külest om taa avvustusavaldus mi tugõvilõ maanaisilõ, kiä vapralõ maaelu ilu ja valuga silm silmä vasta saisva,» seletäs tä. Filmi päälkiräs pand’ Kerli «Virago», selle et tuu ladina keelest tulnu sõnaga om läbi ao kutsutu nii kangit ku ka vainulikkõ naisi.

15 minotit pikä filmi edimädse näütämise olli seo süküs Kanadan Montrealin ja Poolan Varssavin. Eestin sai filmi edimäst kõrda nätä Tal’nan festivaali PÖFF aigu 24. märdikuul. Režissöör luut, et vast jõud «Virago» üten tõisi kodomaidsidõ lühkeisi filmega pia ka kinno.

Rahmani JanKaadri filmist «Virago». Alomadsõ pildi pääl mängvä päätegeläisi Ulfsaki Juhan ja Tauraite Tiina.

Kirchi Schneideri Kerli. Pilt eräkogost

Kirchi Schneideri Kerli om Võromaalt Vahtsõst-Roosast peri stsenarist ja režissöör. 2019. aastagal lõpõt’ tä Ameerikan Miami ülikoolin doktorantuuri meediäkommunikatsiooni eriala pääl. 2018. aastaga suvõl tekk’ tä režissööritüüd OÜ Nafta Films tettü lühkü filmi «Virago» man, mink stsenaariumi tä opitüü käügin kirot’.

Miamin om Kerli üten naisfilmitegijide rühmän, mink looming lahksas armastusõ ja seksuaalsusõga köüdetüt musta komöödiä vormin.

Parhilla tege Kerli nii täüspikä mängufilmi ku üte lühembä seriaali stsenaariummi.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit