Uma Leht levis Eesti Posti õkvapostitusõga vanal Võromaal ja Setomaal (Võro maakund, Põlva maakund (va Ahja, Vastse-Kuuste vald ja Maaritsa side), Karula, Taheva vald ja Tõllistõ valla lõunanukk Valga maakunnast, puul Miiksi valda Tarto maakunnast).

Uma Lehe tel´mine

Umma Lehte saa telli

http://tellimine.ee/est/umaleht

• egäst postkontorist ütskõik määndsen Eesti nukan. Telmisenummõr om 00917.

Telmine vällämaale

• Euroopale http://ajakirjandus.ke.ee/et/toode/uma-leht-euroopasse/

• Euroopast välläpoolõ http://ajakirjandus.ke.ee/et/toode/uma-leht-euroopasr-valja/

Umma Lehte saa osta

Võromaal ja Setomaal puutõst-putkadõst.
Talnast Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6)
Tarto pääpostkontorist
Seto Talomuuseumist Verskah
Karula Rahvuspargist
Uma Lehe toimõndusõst (Tartu 48, Võro)