Minevä riidi peeti mi maal kah suurõ larmiga musta riidit. Ma ei tiiä täpsele, mis päiv tuu sääne om, vist kostki Ameerigamaalt peri suur müümisepido, kon meelütedäs inemiisi iks inämb asju ostma. A taa ei olõ viil kõik! Tulõman om jõuluaig, mis kah päämidselt äri, asju ostmisõ usku kuulutas. Ja ka tuu ei olõ viil kõik! Ku jõulu läbi saava, nakkasõ pall’odõn paikun jäl allahindlusõ, miä õks ja viil ostma kutsva.

Päält musta riidit tull’ uudis, et timahava om taal pääväl väega pall’o kaupa ostõtu. Ameerikan ostõti tuul pääväl internetist kaupu umbõs poolõ aasta Eesti riigieelarvõ suurudsõ raha iist. Ja toda kõkkõ viil inne iispäivä, ku vahtsõnõ kampaania kõrran internetist ostmisõ päiv Ameerigamaal läbi tetti ja viil suurõmba raha iist asjo ostõti.

Päämidse as’a, midä ostõti, olli telefoni. Täämbädse ao telefon ei olõ inämb kõlistamisõs mõtõld. Tuu om meelelahutuskeskus, mink üts tähtsämpi funktsioonõ om inemiisile vahtsidõ asju päähämäärmine. Seo om kinnine tsõõr: ostat vahtsõ telefoni, miä pand su märkmä jäl vahtsõ telefoni ostmisõ pääle, ja nii mugu lõppõmalda edesi.

Periselt inemise muidogi ostõtuist asjust õnnõligumbas ei saa. Saa ei kõrraga kattõ telefonni kraapsada, ei jõvva lõunas kattõ praati süvvä ja ei olõ vaia ka kattõ kirstu, ku ütskõrd sinnäpoolõ läät. Om hoobis nii, et suur ostminõ või tetä inemise õnnõtumbas, selle et pääle kõiki naid riidit, jõulumüüke ja vahtsõaasta allahindluisi või haiguta pangakonto pääl suur must mulk. Ja tuu või meele peris mustas aia.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit