Minevä nätäl tunnustõdi Võro maakunna tegüsämpi inemiisi ja ütisüisi. Maakunna tegüsämbäs kodanikus 2019. aastagal valiti Karula kihlkunnan Kaika kandin toimõndav Freibergi Lilian.

Kõgõ suurõmb «aktivistitegevüs» om Lilianil Kaika seldsimaja tegemiisi kõrraldaminõ. Kaika vanan koolimajan Kaikamäel käävä kuun latsi ansambli, Kaika kuur, omma kontsõrdi, kõrra kvartalin peetäs kõrtsiõdagut. Ja ümbrekaudnõ rahvas saa pitä ka sünnüpäivi ja matussit.

«Minnu pand taa maja käüginhoitmisõga tegelemä seo kant esi. Neo inemise. Seo om niivõrd lahe kogokund. Taa saa kokku esi kogukundõst, mitte õnne noist, kellega ma esi rohkõmb läbi käü. Mul om kõgõ hää miil, ku kiäki, kes ei olõ pikkä aigu Kaikamäel käünü, jäl sinnä tulõ ja avastas vahtsõst hindä jaos paiga, kos tä om kunagi koolin vai pidul käünü. Kaikamäe mõtõ om, et esisugumadsõ kogukunna saanu kah kokku. Lisas om tan pall’u latsi ja nuuri, kes tahtva midägi tetä, ja suuri inemiisi, kiä inspiriirvä uma olõkiga. Seo külämaja piät tan olõma ja tuuperäst ma võtsõ taa hindäle kaala pääle,» kõnõlõs Freibergi Lilian.

Lisas seldsimaja tegemiisile om Lilian Karula rahvuspargi man kultuuriperändüse as’atundja. Ka tuu tüü man omma tähtsä kogokunna jaos kõrraldõtava koolitusõ ja opipäävä.

Nigu tegüsil inemiisil õks, om ka Freibergi Lilianil viil tegemiisi: näütüses 100-pääline lambakari, midä tä hää ja pehme villa saamisõs pidä ja arõtas.

Rahmani Jan


Teküs kodanik Freibergi Lilian Ähijärve veeren. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit