2019. aastak oll’ kuulutõt üleilmalidsõs põlitsidõ kiili aastagas. 16. jõulukuul peetäs Karilatsi vabaõhumuusõumin kokkovõtva tsõõriklaud, kon kõnõldas mi kandi põlitsidõ kiili täämbädsest saisust. Ligemb teedüs meiliaadrõsi info@uralic.org päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit