Urvastõ kandi käsitüümeistri Bergmanni Karille tege päämidselt rahvuslikku käsitüüd ja Vana-Võromaa rahvarõivit, kuda kangast ja juhendas käsitüütsõõri. A aig-aolt miildüs tälle ka tortõ ja kuukõ kütsä. No, innejõulu aol pakk tä ka iloside võrokeelitside pühhisuuvõga vehverkuukõ.

Bergmanni Karille. Pilt eräkogost.

«Pühädesuuvõga vehverkuukõ ole tennü joba mitu aastat, a minevä aasta mõtli, et võis ju võru kiilt rohkõmb avvu sisse nõsta ja vehverkuukõ pääle kah panda. Inemiisile miildü, et sääl võru keeli pääle oll’ kirutõt, tuu teküt’ herevüst,» seletäs Karille. Nii otsust’ tä ka seo aasta pühhisoovi kuukõ pääle võro keelen panda.

Tuud, midä ja kuimuudu täpsele kirota, arot’ Karille Eichenbaumi Külliga Võro instituudist. Nii valõ nä ütenkuun vällä ütlemise, miä koogi pääle pasnu. Kuukõ pääle saiva kirä «Hää lats», «Hää memm», «Lämmind süänd!», «Valgust henge!» ja muu pühhiaigu pasva ütelüse.

Pildi ja soovi trükitäs vehverkuukõ pääle nigu täämbädsel aol iks – massinaga. «Massinas, mis pilte trükk, om värviprinter, millel hariligõ värve asõmõl omma söögivärvi ja paprõs om tärklüsest ja tsukrust kokku pressit papõr, miä passis süvva,» seletäs tä koogi ilosas tegemise tehnikat vallalõ.

Urvastõ kandi rahvas saa Karille tettüid vehverkuukõ osta tüüpäiviti Urvastõ seldsimajast. Ja alatõn 9. jõulukuust omma neo vehverkoogi saia ka Võrol, MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü kõrraldõdul jõulumüügil. Tuu tulõ Võro instituudi saalin (Tarto uulits 48). Päält Vana-Võromaa käsitüü ja söögikraami saa säält osta ka võrokeelitsit raamatit ja plaatõ. Täpsembät teedüst jõulumüügi kotsilõ saa kaia seo lehe 1. leheküle päält kuulutusõst.

Rahmani JanKarille tettü võrokeelitside pühhisuuvõga vehverkoogi. Pildi Bergmanni Karille mol’ovihu lehe päält

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit