Üts vanamiis kitt tõsõlõ:

«Ku ma viil nuur olli, oll’ mul nii kõva riist, et vaivalt jõudsõ katõ käega alla tsurmi!»

«A kuis sis nüüd om?» küsüs kullõja.

«Kah’os olõ-i inämb kässi seen säänest rammu,» jääs uhkustaja kurvas.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit