Kas jakkus inemiisi?

Ma kuuli raadiost, et keväjä koroonakriisi aigu tull’ meil inemiisi puudus. Es jakku politseid, es piirikaitsjit. Selle tetäski nüüd vahtsõnõ riigi kaitsmisõ ütsüs.

Tuust es saa ma külh arvo, kost sinnä inemise võetas, ku näid muialõgi es jakku. Vast nuu tüüldätüülise, kiä es taha põllu pääle maaskit korjama minnä, läävä sinnä kergembä elo pääle. Maatüü om jo pall’o rassõ, lihtsämb om istu ja uuta, kuna vaia riiki kaitsa.

Inne tulõ muidoki oppusõ läbi tetä, ega tuu kah miilakminõ olõ-i. Ku uma inemise kaitsõrühmä minnä ei taha, sõs om kõgõ võimalus vällämaalt tahtjit tuvva. Puul aastat võiva nä tah är istu ja sõs tulõva linnukiga vahtsõ.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit