1. põimukuu pääväl peetäs Harglõ kooli man pedäjämõtsa all joba tõist kõrda üülaata. Laada iistvidäjä omma Harglõ kandi inemise. Kotusõ märgi all (Kotus.ee) tetäs tutvas Taheva, Mõnistõ ja Karula kanti ja sündmüisi.

Kohaligu käsitüükraamiga kaupmehe uutva inemiisi kelläst katsast õdagu, pakutas ka paiklikku söögi- ja joogikraami.

Õdaguhämärüsen saa kullõlda viil Sadama Mareki kontsõrti ja võtta ossa Harglõ kerigu üüteenistüsest.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit