8. põimukuu pääväl kell 10 saa Mõnistõ muusõumi man Kaika suvõülikooli raamõn kullõlda kolmõ loengut: Harglõ kihlkunna jõõnimmist, ristipuiõst ja vanal aol olnust kadsust. Päält tuud mindäs matkama Eesti lõunõtipu lähküle. Matk om 5 km pikk. Ku matk läbi, jakkus kultuuriprogramm muusõumi man.

Täpsempä kavva saa kaia internetist leheküle voroselts.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit