Võrumaa juuriga Schneideri Kirchi Kerlil ja Ameeriga juuriga Schneideri Jordanil oll’ päält vahtsõaastakuun latsõ saamist plaan minnä Miami pääväpaistõ ala, a koroona segäsi vaihõlõ. Tuuperäst tull’ näil jäiä Vahtsõ-Ruusa.

Taa es olõ abielupaari jaos määnegi lõks, a oll’ nigu vabadus, selle et latsõkäruga oll’ Võrumaa mõtsu vaihõl eski koroona tippaol hää ringi käruta. A nüüt om viilgi parõmb, selle et või ilma suurõmba hirmulda ummi egäpäävätsit toimõnduisi jakada. Miami liinan Florida osariigin, kon om näide korter, om tuu parhilla iks viil pia võimalda.

Kukki koroona peräst jäi Jordan umast tüüst ilma, oll’ siin hää tetä vahtsit tüülevõtmisõ taotluisi. Viirusõlainõ andsõ ka võimalusõ ao maha võtta, tegeldä noidõ asjuga, mis hingele hää omma. Kah’us pidi pinikese aasta algul viimä Floridalõ tagasi ämmä-äiä hoita, selle et timäle sääne talvinõ-keväjäne ilm mitte sukugi es passi. Muidu käve floridalasõst pini hää meelega välän jalutaman, a Eesti talvõilma tä peris vihas’. Nüüt piät tä sääl uutma ja perrel om tedä väega hallõ.

Eesti elu om ameeriklasõlõ Jordanilõ peris miilt piten. Tälle miildüs, et koroonaviirus om siin maal häste tagasi tõmmanu, a om veidikese kurb, et suvõfestivaali är jäeti. Eesti süükest miildüs tälle kõgõ inämb kohupiim ja tuu miildü ka pinile.

Jordan löüdse Ameerigamaal hindäle vahtsõ tüükotussõ ja piät tüü peräst tagasi minemä augusti keskel. Kerli väiku Leo-poisiga jääse viil Võrumaalõ vanajumala sällä takka. A ku olukõrd lupa, läävä nimä kah talvõs pääväpaistõ ala, selle et pinikene jo uut.

Fastrõ Mariko

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit