4. põimukuu pääväl saa Võrol Keskliina pargin kullõlda Sommeri Laurit kõnõlõman, midä ütist om indiaanlaisi ja lõunaeestläisi laulõl. Laanpere Helle kõnõlõs, kuis om läbi ao ilokirändüsen kujotõt Võro keskliina. Muusikat tege Kuslapuu Kaisa.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit