Tuu om teedä asi, et suuri plaanõ tan ilman tetä ei massa. Inemine või jo plaani, a jummal pidä samal aol peenükeist naaru.

Ummõhtõgi om väikuidõ plaanõ tegemine põnnõv, avitas pääd selge hoita. Nii omma ka mul uma puhkusõ aos väiku plaani.

Kõgõpäält taha mõtsa siinde minnä. Väiku luuraminõ om näüdänü, et väega suurt luutust suuri seenekorvõga mõtsast vällä tulla ei olõ, a mine sa tiiä, vihma om jo tulnu kah.

Viil plaani ma külämiihiga Kärgulast Antslade jalota. Tuu om sääne plaan, miä maailmalõ suurt mano ei anna, a hindä jaos midägi õks. Matkama plaani minnä ka 8. põimukuul Vana-Võromaa lõunatippu, Kaika suvõülikooli matkapääväle.

Üts liinaekskursiooni vidämine om kah plaanin, 28. hainakuu pääväl kell 11. Ja samal pääväl Võromaa keskraamadukogon lugõjidõga kokkosaaminõ.
Ku saas viil tetä väiku vällämaa-reisi Lätti ja mõnõst kultuuriüritüsest ossa, sis võinu jo puhkusõ kõrdalännüs lukõ.

Järgmädse kats lehenummõrd toimõndasõ Uma Lehe suvõtoimõndaja. Kaemi noh, vast toova nä lehte ka tsipakõsõ suvist värsküst.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit