Minevä nädälivaihtus peeti Paganamaa päivi. Katõl pääväl sai kullõlda loengit, matkada, kaia näütemängu ja kullõlda kontsõrtõ. Sääne suvinõ ettevõtminõ oll’ Paganamaal joba 26. kõrd. Pildi pääl tege näütemängutegeläne Ull-Aadu koomuskit.

Rahmani Jani jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit