Tosina jago viimädse Uma Laulu konkursi laulõst om stuudion üles võet. Tõisi siän omma üles võedu konkursi pääpreemiä saanu laul «Mõtõlus» (autor Õkva Margit), latsilaulupreemiä saanu lugu «Rikas lats» (muusiga: Kalkuna Mari, sõna: Laanõ Triinu) ja publigupreemiä saanu Hellamaa Sirli laul «No kos tuu iPhone jäi!».

Stuudion linti saanu laulõ hulgast löüdvä kullõmist egän iän muusigasõbra: nii latsõ ja noorõ ku ka joba kütsembän iän kullõja. Valli om nii mõtlikkõ ku ka vungi ja krutskiga muusigapallu. «Hää, et üles sai võetus nii mitund muudu võrokeelist muusikat. Säält siäst löüd midägi meeleperälist kimmäle egä kullõja,» ütel’ projektijuht Tigasõ Merike. «Pääle tuu saa laulõ esi üten laulda, tuujaos omma Uma Pido YouTube’i kanali pääl laulõlõ mano pantu sõna.»

Stuudioülesvõttõ ja kokkomängmise om tennü Kikka Martin Ö Stuudion. Laulu «Külm astsõ tarrõ» om üles võtnu Eliste Kaupo.

Laulõ saa kullõlda ja sõnnu kaia YouTube’in Uma Pido kanali päält, esitlüsloendi nimi om «Uma Laul IV».

UL


Ilvesse Aapo ja Varblasõ Marju minevä sügüse Moosten Uma Laulu konkursil Aapo laulõ ette kandman. Urbasõ Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit