Pääle koroonakarantiini oll’ selge rõõm, et Värska kiilpillilaagri kommõ es kakkõ – üle Eesti tulti kokku joba 23. kõrda.

99 last ja näide oppaja saiva Värska laagrin 29. piimäkuust 4. hainakuuni pall’o hääd muusikat tetä ni erialatunnõn ummi tiidmiisi lihvi. Aigu jäi viil ümbrekaemisõs kah. Suuri orkestriid seokõrd küll kokku es panda, a tuuiist oll’ kümme vähämbät ansamblit. Anti kats suurt kontsõrti Värskan ja Põlva kultuurikeskusõn, kon astsõva üles nii ansambli ku solisti. Pilt om tettü Põlva kontsõrdist.

Kõivupuu Marju


Kiilpillilaagr kontsõrt Põlva kultuurikeskusõn. Kõivupuu Marju pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit