Suvõtiatrin

Miis ja naanõ omma lännü kaema ütte suvõtiatri etendüst.

Naanõ kaes ümbre ja näge kaejidõ hulgan ütte magajat. Tä müksäs miist: «Kae, üts maka sääl!»

«No las tä maka! A mille sa minno tuuperäst üles ajama pidit,» om miis är pahanu.

Ilda pääle jäänü miis

Naanõ kõlistas sõbrannalõ: «Üü om joba käen, a mul miist iks viil koton ei olõ. Peräkõrd om armukõsõ poolõ lännü?»

«Mille sa õkva tuud kõgõ halvõmbat mõtlõt? Vast jäi lihtsäle auto ala,» trüüst sõbranna.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit