9. märdikuu pääväl tetti vallalõ vahtsõnõ Mõnistõ huvikuul, kon perimüsmuusik Laube Kadri nakkas oppama kümmet esi pilli.

«Ma taha oppi säitsmekiilset kannõld mängmä,» ütel’ Mõnistõ kooli 4. klassõ opilanõ Võsu Imre ja näüdäs’, et mõist joba üte luu edeotsa üle kandlõkiili är tõmmada. Timä klassiveli Haagi Tristan ja 6. klassi opilanõ Grigori Karl Theodor tahtva kitramängu selges saia.

«Kõrraga saimi vasta võtta 30 opilast, latsõ ja suurõ umbõs poolõs. No huviliidsi om viil ja või-olla mõnõ ao peräst tulõ oppajit mano otsi,» kõnõl’ Laube Kadri.

Tä oppas mängmä lõõtsaga pille (akordion, lõõts, karmoška), kiilpille (viiol, Hiiu ja väikukannõl), bass- ja harilikku kitrat, eski trummõ ja plokkflüüti.

«Nädälin saa opilanõ 30 minutit ütsindä pilli oppi ja tunn aigu om grupitunn,» selet’ Kadri. «Pall’o om kuulmisõ perrä mängmist, a opitas ka nuuti. Perän kaemi, kuis pillimängu mano ka muusigateooria saia.»

Kadri om kimmäs, et pillimänguhimo kasus: «Kolmõ aasta peräst piässi meil tan suur orkestri olõma. Mõnistõ koolin om päält 60 opilasõ, latsiaid kah – sääl om viil mitukümmend huvilist. Mõnõ ao peräst mäng kõik Mõnistõ rahvas pilli, nigu tuu vanastõ oll’gi!»

Kadri selet’, et huvikooli tegemise man oll’ hulga abiliidsi: «Ütsindä ei saa säänest asja tetä. Mõnistõ vald, koolipere, latsõ ja vanõmba omma kõik abin olnu.»

«Mul oll’ joba mitu aastat unistus, et külh olõssi vahva tetä muusiga-huvikuul,» ütel’ Mõnistõ kooli direktri Niidumaa Maarika. «Ku Kadri otsust’ Islandilt är tagasi kodo tulla, sis mõtli, et seo om võimalus, millest saa-i kinni haardmalda jättä.»

Direktri kõnõl’, et vallavalitsus ja volikogo tulli kõrraga üten, aviti huvikooli jaos ruumi otsi ja är remonti. Mõnistõ kooli vanan majan oll’ pakku kolm tühjä tarrõ. Remont tõi vällä noidõ aoluulidsõ ilo: laudpõrmandu, palksaina, vana aho.

Niidumaa Maarika ütel’, et huvikuul om nii Mõnistõ ku ka naabridõ – Varstu ja Harglõ kandi pillihuviliidsilõ. «Seo kandi rahvas ei olõ saanu muusigakoolin kävvü: lähembä kooli omma 40 kilomiitre takan,» selet’ tä ja lubasi esi kah pillimängu opma naada.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Laube Kadri nakkas Mõnistõ koolin oppama kümmet pilli, mõnõ noist omma pildi pääl nätä
Laube Kadri nakkas Mõnistõ koolin oppama kümmet pilli, mõnõ noist omma pildi pääl nätä. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit