Pokumaal valmis saanu näütüs «Üts puu» tuvvas edimält rahva ette Vana-Võromaa kultuurikuan 15. märdikuu pääväl.

Koorastõ kandi miis Kihulasõ Meelis om haavast ja kuusõst tennü 16 vanna taloasja. Kõgõ suurõmb om ütõpuupaat ruhe.

Pildi omma näütüse jaos tennü Kalve Toomas ja Adra Arne. Margna Epp om manu otsnu tiidmiisi haava, kuusõ ja naidõ seldsiliisi kotsilõ. Näütüse vallalõtegemise aigu 15.11. kell 16.30 saa kullõlda kuusõpuust kandlõ hellü. Näütüs jääs vallalõ aastaga lõpuni.

Hallik-Konnula Airi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit