Eesti kõgõ jämmämb kuusõpuu Punde puntrakuus (ümbremõõt 4 m) kasus Urvastõ kihlkunnan Pundre järve veeren, no löüti Kanepi ja Urvastõ kihlkunna piiri päält Hüüdre järve veerest jämmüselt tõnõ kuus – 3,69 m jämme.

Päält tuu, et mõlõmba kuusõ kasusõ järve veeren, omma nä ka vällänägemise poolõst sarnadsõ – mitmõharolidsõ. Punde puntrakuusõl om murdunu viiest harost kats, Hüüdre kuusõl neläst kats.

«Väega illos kuulda, et tego om rekordpuuga,» rõõmust’ Koidu Kätlin (Kätlin Koit), kelle suvõkodo maa pääl Hüüdre kuus kasus – tsirgutsiivul alla kümne kilomeetri Punde kuusõst. «Hallõ muidoki, et tormituulõ omma perämädse viie aasta joosul kats puuharro är murdnu. No püvvä taad puud hoita, nigu saa.»

Kätlin kõnõl’, et taa kuus, päält tuu viil üts tamm ja vana uibu omma nii vägevä puu, et taad väke tundva nii tä esi ku ka suvõkodo külälise. «Seo om ülepää väega esieräline, suurõ väega kotus,» jutust’ tä uma suvõkodo kotsilõ.

Parhilla käü Kätlin Hüüdre-viirsen suvõkoton õnnõ puhkaman, nii-üteldä akusit laatman, no unistus om sinnä kunagi periselt elämä minnä.

«Juurõ kiskva iks Võromaalõ, kukki olõ 20 aastakka pääliina kandin elänü,» selet’ naanõ, kelle imäpuulsõ sugulasõ omma peri Rõugõ kandist.

Nii Hüüdre ku Punde kuus kasusõ suurõmbist teiest kavvõl ja niisama näide pääle ei trehvä. Punde kuuskõ käve viimäte pildistämän Muusikusõ Ingmar neli aastakka tagasi. Vaihõpääl om mitu suurt tormi tuust kandist üle tuhisõnu. No Kangro Marje puu-lähküdsest Pihleni küläst Hinuri talost ütel’, et poig käve ildaaigu puud kaeman ja tuuga om kõik kõrran.

Puu-uurja Relve Hendrik kõnõl’, et parhilla omma jah kats Võromaa kuusõpuud Eesti kõgõ jämmämbä, no ildaaigu kuuld’ tä viil ütest perädüjämmest kuusõst ja täl om plaan tuud mõõtma minnä.

Toimõndusõlt: ku tiiät uman kodokandin mõnt jämmet, pikkä vai ummamuudu kujoga puud, anna tuust Umalõ Lehele teedä.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Kuus nr 2 ja Punde puntrakuus
Eesti jämmemb kuus nr 2 (kurrakätt) kasus Hüüdre järve veeren. Kärgenbergi Helina pilt
Punde puntrakuus (häädkätt) aastal 2012. Muusikusõ Ingmari pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit