Inemise mälo olõki-i pall’o parõmb ku havvõl. Vai latikul. Tuud näüdäs’ tuu, et edimädse lumõga pääväl juhtu inämb ku 200 autoõnnõtust.

No keväjäst om hulga aigu müüdä, jõvva-i inemine kõkkõ meelen pitä. Timä pää om täüs Interneti salasõnno, PIN-kuudõ ja muud säänest. Nii omgi egä kõrd lumõ tulõk uutmalda ja tuu, et tii nilbõ om, om egä sügüse jälki suur üllätüs.

Laulukirotaja ja muu elovõõra inemise omma meile aoluu algusõst lumõ kotsilõ häüssä suust vällä ajanu. Liugle, liugle, libe suusk, taas sajab valget lund, tiliseb, tiliseb aisakell… Mu meelest pidänü Eesti hümnin üts salm lumõ iist hoiatama. Näütüses: ku lummõ näet, sõs kummivaihtus, oh, kallis esämaa!

Hümn piässigi olõma praktilinõ, üts salm võissi karista ümbrigupalga iist, tõnõ lumõ, kolmas vällänpuul abiello seksmise iist. Et inemisele pääluu sisse kulussi!

Mu kunaginõ naabrimiis, kõva elektroonik, meisterd’ umalõ majaussõlõ elektroonluku. Tarrõpäsemises tull’ kuud valli. Nii kimmäs lukk oll’, et egä kõrd, ku miis pur’on päägä kodo tull’, magasi üü ussõ takan: alkohol tekk’ lihtsä inemise puult vällä mõtõldu turvakoodi pall’o keerolidsõs.

Havvõ-imä pandva Interneti salasõnas uma latsõ nime ja vannusõ. Et parõmbalõ meelen pitä. Ku latsõ nimi om Johannes ja tä om 10aastanõ, sõs om parool kas Johannes10 vai 10Johannes vai johannes10 vai 10johannes.

A ku pätt om pur’on, sõs ei mõista tä eski nii lihtsät asja vällä märki. Alkohol ollõv turvarisk, a ku pätt kuritüüd tetä ei jovva, selle et jala ei kanna vai pää lahk, sõs om alkoholil iks üts hää külg kah!

No omma kummivaihtuspunktõn nädälidse järekõrra. Mullõ tuu väega ei putu, ma olõ tan Tal’nan rahamiis ja sai uma massina kummi ilma järekõrralda är vaihta.

Rahamehe õigõ elofilosoofia om sääne, et ku rahha ei olõ, sõs süü vai üts kõrd nädälin, a süü häste.

39 € lei plaksuga letti. Kummardõdi ette-taadõ, panti tarrõ istma, sääl oll’ televiisor ja kohviautomaat. Tõsõ vaihtasõ kummõ platsi pääl lördsi käen.

Mul tull’ kah viil sis miilde, ku lumi maan, et nilbõ om. A ku sa rahamiis olõt, sõs võit sa hindäle havvõ mällo lupa!

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
rahamiis (no tuud olõ-i kavvas)

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit