Taa vana pilt passis häste lõpõtama timahavast merekultuuriaastakka ja valla toukama vahtsõt latsi- ja nuurikultuuriaastakka. Pilt om tettü 1981. aastagal Antsla küle all Pillerpalli latsiaian – latsõ (laivakaptõn masti otsan ja timä abilidsõ) nigu kaenu-uutnu midägi vahtsõt.

Pillerpalli latsiaid oll’ pildi tegemise aigu väega vahtsõnõ – mitmõ majandi pääle tett latsiaid oll’ saanu valmis aasta tagasi. Mõtõldu oll’ tuu 280 latsõ jaos.

Mano ehitedi viil kats 18 kortinaga majja, katlamaja ja maa-alodsõ toro. Ehitämine läts’ kokko masma miljon ruublit. Ehitäjäs oll’ Võro KEKi kompleksbrigaat, midä juhtsõ Mäestu Endel.

Latsiaian naksi käümä Lenini-nimelidse, Kuldri- ja Sverdlovi-nimelidse kolhoosi ja Antsla sovhoostehnikumi tüütäjide latsõ. Kõrraga tull’ latsiaida 150 last.

No om tan Lusti latsiaid, kon käü inämb ku sada last.

A Pillerpalli latsiaidu om Eestin kolm: Pärnun, Märjamaal ja Rae vallan.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja

Pillerpalli latsiaia latsõ mängoplatsi pääl aastal 1981
Pillerpalli latsiaia latsõ mängoplatsi pääl aastal 1981. Uusi Hillari pilt. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit