Vahtsõ Mooste tandsumaja kats edimäst perimüstandsuõdakut omma kokko toonu uutmada hulga tandsusõpru.

«Edimäne tandsumaja (27.09.) tõi Mooste viinavabrigu saali õkva parasjago tandsurahvast täüs – Põlvast, Ahjalt, Moostest, Võrolt, Tartost, Räpinält ja eski Talinast,» rõõmust’ Mooste tandsumaja pernaanõ, Põlva maakunna rahvakultuurispetsiälist Taali Kati.

«Väega kinä, et väiksehe Moostehe sääne asi tetti,» kitt’ uma pundiga tandsumajan käünü Ahja kultuurimaja juhataja Porosoni Külliki. «Meil om külh uma tandsuklubi kah – 18 inemist käü nädälin kõrra tandsma joba neli aastat –, no vahtsõ tantsuoppaja ja vahtsõ tandsu andsõ uma võlu.»

Taali Kati kõnõl’, et edimädsel tandsuõdagul käve tands Paberitsu Merikese ja Võsa Ulvi toropillihelü ja Markusõ Maarika kitra perrä – mitmõsugudsõ valsi, labajala, vahtsõmba tandsu… Õdagu tõsõn poolõn tõmmas’ pille Mooste rahvamuusigakooli pilliklubi: Aleksandra valsi, subota ja tõsõ tunnõdu seltskunnatandsu saiva läbi tandsitus.

«Esieränis hää miil om tuu üle, et pall’o inemise valisi õkva Mooste tandsumaja kotussõs, kon elon edimäst kõrda seltskunnatandsõ pruuvi,» kõnõl’ Taali Kati. «Tandsumaja mõtõ omgi härgütä inemiisi elävä muusiga perrä tandsma, anda võimalus tunda, midä tähendäs tandsi esihindä jaos. Selle julgusta edespite tandsma tulõma inämb Mooste kandi inemiisi üten perrega.»

Vahtsõ tandsuhuvilidsõ saiva kõgõpäält lavva takast tandsjit ja tandsusammõ kaia, et sis esi kah perimüstandsõ pruuvi. «Tandsupõrmandu pääl oll’ küländ ruumi, et valsi vai polkaga suurõmbat kaart võtta,» selet’ Taali Kati.

Tandsumaja edimädse õdagu tandsuhuugu jakku süäüüni vällä, lõpõtusõs tõmbsi Sarvõ Siim ja Saarõmõtsa Ülo karmoška pääl mõnõ ummamuudu vällämaa tandsuluu.
Tandsumaja tõnõ õdak 25. rehekuu pääväl oll’ jäl ummamuudu: Suitsu Janne opas’ rahvalikkõ laulumängõ.

«Oll’ ärtundmisrõõmu ja ütteköütvät mängulusti,» kõnõl’ Taali Kati. «Ku kossimäng tekk’ rahva rõõmsas, sis midritsirgu püüdmine aiõ suurõ inemise peris ähinähe.»

Päält tandsumaja oll’ seo süküs Moosten ka Eesti Etno tsõõrireisi kontsõrt ja belgia-prantsusõ perimüsmuusigakontsõrt.

Tandsumaja ja kontsõrdi omma Mooste perimüsmuusiga pesä ettevõtmisõ. Sääne pesä tetti Moostehe Villändi perimüsmuusiga keskusõ ja Mooste rahvamuusigakooli kuuntüün.

Villändi perimüsmuusiga keskus om loonu umaette programmi, nii om sändsit pessi mitmõn Eesti paigan. Vanal-Võromaal om Mooste perimüsmuusiga pesä edimäne.
Taali Kati ütel’, et perimüsmuusiga pesä ettevõtmiisi om timahava viil kats: tandsumaja 29.11. ja 13.12.

«Looda, et ka Mooste rahvamuusigakooli opilasõ võtva ette ja pruuvva tandsus mängi,» julgust’ tä. Mooste rahvamuusigakoolin opp parhilla 30 last ja 13 suurt inemist.

«Et tandsumaja läts’ suurõ huuga käümä ja om nätä, et Mooste viinavabrigu saal tuu kokko nii uma kandi ku kavvõmba kandi inemiisi, sis tandsimi kimmähe ka vahtsõl aastagal edesi,» kõnõl’ Taali Kati.

Plaan om tandsumaja ettevõtmisõ kokko köütä keväjäidsi suursündmüisi – maakunna rahvatandsjidõ þanripäävä ja Moisekatsi Elohelü festivaliga.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Mooste tandsumaja edimädsel tandsuõdagul pand’ toropillihelü jalga keerutama
Mooste tandsumaja edimädsel tandsuõdagul pand’ toropillihelü jalga keerutama. Taali Kati pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit