12. märdikuu pääväl kellä 9–14 tulõ Võro spordikeskusõn säitsmendät kõrda Uma Meki suurlaat, kohe tulõva kokko väiku söögikraami tuutja ja tegijä.
Umma kraami pakva 80–90 müüjät nii Vanalt-Võromaalt, muialt Eestist ku ka Lätimaalt.

Nigu iks saa laada päält suidsulihha, kodoleibä, sõira ja muud talokraami.

Kimmähe müvväs ka jõulukraami: hapnit kapstit, verivorstõ, kurõmarjo…

Päält joba tutva hää kraami pakutas ka vahtsit asjo, näütüses OÜ Juustupoisid juustukõisi, Valgjärve siidrikua käsitüüsiidrit ja Urvastõ ubinavurtsu, Palvõmaja talo jänesselihakonserve jne.

Laadatujjo hoit üllen Laube Kadri üten latsiga: mängvä pilli ja laulva.

Paiga pääl om ka söögitarõ: saa mekki näütüses noid süüke, miä Uma Meki restoraninädäli aigu rahvalõ kõgõ inämb miildü. Rahvas saa valli ka uma lemmiksöögi.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit