Kuuli raadiost, et pääliinah püürdse poliitigu tüllü. Ja mille muu ku iks raha peräst. Jutt oll’ läbi paisutvast katussidõ rahast.

Tuust es saa ma arvu, kas raha esi oll’ klaasist ja paistu läbi vai oll’ katus klaasist. Ma külh läbipaistujat katust ei taha, sõs helkäs jo päiv kõik aig lagipäähä.

A vast Tal’nah noil poliitikil oll’gi klaasist katus ja nä saiva pääväpliksi. Kuis muido targa ja viisaga mehe niiviisi rüükmä nakkasõ.

Pümmeh talotarõh oll’ talopojatarkust pall’o rohkõmb. Las katussõ olla iks vannamuudu, sõs püsüse ka poliitikidõ pää selge.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit