Võro liina seo kotusõ pääle tegemise tähtsä põhjus oll’ tuu, et tan om kats rikast kalajärve – Tamula ja Vagula. Kalla om tan iks püvvetü, aastaao pääle kaemalda.

Täämbädse vana pildi pääl omma Vagula kalamehe uma saagiga talvidsõ kalapüügi pääl 1950. aastil. Ka pildi tagomanõ külg om põnnõv, siiä om pleiädsiga numbriid kirotõt, arvada välläpüvvetüisi kallo hulk.

Et Vagula om avitanu söögilauda rikkambas tetä, om siiä iks vahtsit kalamaimõ sisse lastu ja välläpüüdmisele normõ säetü. A kõgõ olõ-i tuu niimuudu olnu, esieränis pääle sõta, ku Vagula kalamiihi ütisüsele anni tsihi esi ettevõttõ, kinkal olõ es kalandusõst aimu. Sis oll’ tähtsä välläpüvvetüisi kallo hulk, mitte tuu, et kalla iks järven jakkunu. Asi muutu 1950. aastidõ tõõsõn poolõn, ku naati inämb rehkendämä kalamiihi soovituisi ja plaanõga.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit