Säändse nimega arotus käve pühäpäävä, 26. märdikuul Võrol Kandlõ kultuurimajan. Peeti kodanigupäivä ja tuul puhul oll’ lava pääle säet arotustsõõr Vaino Urmasõ telesaatõ «Suud puhtaks» moodu perrä. Telemiis Vaino Urmas esi muidogi juhtsõ kah tuud arotust.

Lava pääle olli hinnäst istma säädnü mi kandi herksä tegeläse ja oll’ kutsut ka küläliisi. Päämidselt kõnõldi tuust, kuimuudu no päält haldusreformi saanu tetä niimuudu, et ka väikumba ja veerepäälitsembä piirkunna olõs elojõulidsõ ja es jäänü suurõn vallan veeremaas.

Kõgõ inämb võtt’ sõnna Tsiistre Nopri talo peremiis Niilo Tiit. Timä välläüteldüst jäi kõlama kats päämist mõtõt:

1) Suurõ valla pidänü nakkama tegemä inämb arõndustüüd, miä kaes piirkunna elo pääle laembalt.

2) Vahtsõ vallavalitsusõ ja -volikogo võinu naada ummi kuunolõkit pidämä valla esi paigun, käümä küläkõrda esi seltse ja ettevõttidõ man, et parõmbalõ tutvas saia ja ütenkuun plaanõ vällä märki.

Rahmani Jan


Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit