Katrilaatu om Orava koolih peetü jo aastit. Latsõ ja vanõmba tegevä kotoh piirakit ja kuukõ, midä sõs latsõ koolih tõisilõ möövä. Seokõrd märgotõdi, et saadu rahaga piässi tegemä midägi hääd.

Orava kooli latsõ omma köüdedü ka Erasmus+ projektiga, mink tegemiisih tuudigi vällä, et hulkvit eläjit om pall’o ja näid piässi avitama. Nii otsustõdi anda laadust saad raha Võro maahajäetüisi eläjide var’opaiga hääs. Direktri Raha Ele pidä tähtsäs, et latsõ putussi kokko häätegemise ja andmisõga.

Väikumba latsõ teivä laadu jaos müügikraami koolih ütitselt. Edimädse klassi oppaja Ilvese Marje võtt’ iist «Kirivä pini» koogi tegemist. Latsõ seletivä tuud nii: «Lõigimi marmelaaditükke ja präänikit. Segäsimi mano võidu ja kondenspiimä ja oll’gi valmis imehää «Kirriv pini».» Laadu pääl müümisest saiva nä 15 eurot. «No om meil väega hää tunnõ, et pini ja kassi saava hääd süüki,» olli latsõ rõõmsa.

Tõõsõ klassi latsil avit’ latsõvanõmb Metsiku Kadri tetä valmis sefiirikorvikõsõ, mille latsõ ütehkuuh ilosas teivä. Klassiga kuuh rehkendedi ka tükü hind, midä laadu pääl küssü. Pääle tuu teivä latsõ müügis joulukaartõ. Laadult saadust rahast anti häätegemises puul, tõõnõ puul jäteti järgmädse klassiõdagu jaos, et esi süvvä tetä.

Kokko saadi kooli pääle nii müügist ku annõtuisist 125 eurot. Võro var’opaiga juht Tormi Merike ütel’, et tuu rahaga saa massa ravikulutuisi iist. «Osalõ eläjile, kiä var’opaika tuvvas, om kõrraga vaia tohtrit ja ruuhi. Niisama om kõigilõ vaia kiipe ja vaktsiine,» kõnõlõs Merike. «Ku inemise tahtva meile midägi osta, sõs parhilla om vaia ka kassipoigõlõ hääd kuiva süüki.»

Säinasti Ene


Edimäne klass om uma «Kirivä piniga» laadus valmis. Ilvese Marje pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit