37 asja

Miis lätt politseijaoskunda avaldust tegemä: «Mul varastõdi 37 asja är.»

«Kost sa nii täpsele tiiät, mitu asja är varastõdi,» küsüs politsei.

«No kuis ma sis ei tiiä: pakk kaartõ ja punnivinn!»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit