Kõgõ muudsamb asi parlatsõn ilman om kiusaminõ. Kõik naasõ, kellel om mehega kokkuputmist olnu, andva hinnäst üles ja kõnõlasõ, kuis asi oll’. Inämbüsel om hädä, et tälle näüdäti kaaraterrä. Hollywoodi miisnäütlejä omma kõik perverdes kuulutõdu, joba tulõva kuuldusõ pervertest poliitikan ja spordin.

Meilegi olõs vaia säänest punkti, kon hinnäst üles anda. Ku sul joba kaaraterä om, sõs om sinno rassõ õigõs mõista. Parõmb esi ja ausalõ kõik üles tunnista, nigunii varramba-ildamba tulõ vällä. Kiäki om nigunii su kaaraterrä nännü, määnegi su vannust naistutvist kaibas, et sa näütit tälle, mõni kaaraterävolinik saa teedä ja omgi krõška. Sõs saadõtas ravilõ. Ma ei tiiä, kuis kaaraterrä ravitas, a ma arva, et päält tuud ei taha inemine joht inämb uma kaaraterä külen olla.

Kõgõ hullõmb om, ku sa jõupositsioonilt ahistit. Näütsit. Jõupositsioonil tähendäs vist tüükõrran riista, ku lõdva iist saat muud muudu karista. Tuu mant kõnd naistõrahvas hariligult niisama minemä.

Sa võit jo vaiõlda, et sa es näütä. A ku nätti, sõs ka näütsit. Vot nii. Naistõrahvidõ piimänäärmit ja persit om terve ilm ja internet täüs, tuu ei olõ kiusaminõ, tuu om okei. Katkõ uma kuradi jala kinni uulidsa pääl! Tõmmakõ hindäle kardokakott päähä! Ku teile ei või kaaraterrä näüdädä, sõs om õigõ, et teid ei või kaarateräle kah näüdädä.

Ega tuu, ku sullõ su kiusamisõ iist mastas, kiusamist viil hääs ei tii. Tuu Iraani ärimiis Zand massõ naistõrahvilõ õnnõ õdagusöögi iist timäga kooni 500 € peo pääle. Ilma kaaraterä näütämiseldä. No mõni sai veidemb, mõnõlõ anti õnnõ roosa kõrvaklapi. A roosa kõrvaklapi + massulda kuninglik õdagusüük om kah suur asi. A ku kaaraterä lavva pääle lüüdi, saiva naasõ joba kooni 2000 rahha peo pääle. Ja õks kuradi vingva, et kasutõdi är, ahistõdi ja ei tiiä midä. Pall’o pensionär piät vaiva nägemä, et 2000 kokku aia? 400 saa kätte, 100 masva roho, 150 kortõri üür ja kommunaali, juuskva kulu nigu meelelahutus ja havvaplatsi kõrranhoitminõ 50, süük 90. Rahha jääs kuun kätte 10 €. Et 2000 kokko saia, lätt vaesõl pensionäril 16 aastat.

Nii et kaegõ, pirdsagu noorõ naasõ, ku vanas saati, sõs jätt herrä Zand teid rahulõ. Uskõ minno, sõs nakkas teid riiklik hoolõkandminõ nüsmä. Ku teile kiäki inämb noksi ei näütä, om asi millengi muun. Millengi säändsen, mis teid kah väega rõõmsas ei tii. Ja uskõ, edesi lätt õnnõ hullõmbas. Saati riigi käest 400 € kuun, kuningligu õdagusöögi asõmõl om viil leibä ja kats praaditut räime pääl. Roosasit kõrvaklappõ ei kongi.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
miisõiguslanõ

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit