Keväjälaat Räpinäl


Minevä puulpäävä peeti Räpinäl keväjälaatu. Huulmada külmäst ilmast oll´ rahvas vällä tulnu. Müüdi talokraami, mar´apuhmõ ja viläpuid, suidsulihha ja kaltsukaupa. A kalla es müvvä, tuust tundsõ kül puudust. Õnnõs üte mõrda kinni jäänü kala iks löüdse. Karpsoni Andrusõ pilt ja jutt

Jaga seod artiklit
2017-04-11T12:53:44+00:00