Hurda Jakobi nimega Põlva Rahvaharidusõ Selts and timahava 26. kõrda vällä kats Hurda Jakobi rahvuskultuuri avvohinda. Üts avvohind antas Põlva maakunnan rahvuskultuuriga tegelemisel silmä paistnulõ inemisele, tõõnõ avvohinnasaaja või olla ka muialt. Avvohinna suurus om 1000 eurot, rahha and tuu jaos Kultuurkapital.

Kandidaatõ saava üles säädi kõik inemise ja asotusõ. 28. mahlakuus tulõ tuu jaos tetä vaban vormin kiri.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit