Tulõvast Umma Pito nakkas lavastama Kesoneni Helena (30), kiä saa timahava Villändi Kultuuriakadeemiäst lavastaja ja harrastustiatri juhi diplomi. Varrampa om Helena opnu kirändüstiidüst.

Helena inneskidse tiatrilavastamisõ omma köüdedü Taarka Perimüstiatriga, kon tä tekk’ etendüse «non-stop SETO» ja «Inemise igä». Tulõva suvõ tulõ Vargamäel Tammsaarõ muusõumi rehe all Kesoneni perämäne diplomilavastus «Raamatutõde ja -õigus».

«Taha viiendä Uma Pidoga tetä kumardusõ Võromaa vanavanõmbilõ, teno kinkalõ om noil, kedä elo kavvõmbalõ veenü, paik, kohe tagasi tulla, ja juurõ, miä maaga köütvä,» ütel’ Kesoneni Helena. Üteliisi taht Helena sünnüpäävähõngolidsõl pidol kutsu nuuri üles kullõma vanavanõmbidõ meenutuisi ja opma umma kultuuri tundma.

Viies võrokeeline rahva- ja laulupido Uma Pido tulõ Võrol Kubija laululava pääl 2. piimäkuul 2018.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit