Tere, armas Võromaa rahvas! Olõ vahtsõnõ Uma Lehe toimõndaja. Taha tetä hääd lehte. A leht saa olla täpsele nii hää, ku häste tedä tetäs. Ja tuu, ku häste lehte tetäs, olõnõs tegijist ja väega pall’o ka lugõjist.

Doktor Vassiljev, kiä tege telesaadõt inemiisi tervüsest, tuu iks kõgõ vällä, et saadõt tetäs ütenkuun: nuu, kiä saatõlõ kõlistasõ, omma sama tähtsä ku vastaja.

Nii kutsu makki lugõjit üles: teemi lehte ütenkuun! Võromaal om hulk inemiisi, kiä tegevä midägi tähtsät vai põnõvat. Uma Leht om naist kõgõ kirotanu, a peris kõiki iks ei olõ üles löütü. Päälegi, tegijit tulõ mano kah, noorõ kasussõ, mõni tulõ kodokanti tagasi. Mõnõl saa vanast elost viländ ja tä võtt ette midägi vahtsõt. Tegijä omma nuu, kinkast Uma Leht kirota taht.

A et noid tegijit üles löüdä, tuu man saa abis olla egä lugõja. Võrokõisil ei olõ hindäkitmine kombõs, kitämi sis naabrit. Vai ku kittä ei taha, sis kaibami. Kaibami naabri pääle: tä tege nii põnõvit asjo. Jah, hää asja, targa inemise ja esimuudu ettevõtmisõ omma nuu, minkast Uma Leht innekõkkõ kirotas. Tüllü ja halvu asju saa niigi egält puult nätä, lukõ ja kullõlda.

Viisakas inemine kaibas naabri pääle tüüaol: nädäli seen ja päävätsel aol. Üü ja nädälivaihtus võinu olla kaibamisõvaba aig.

Umalõ Lehele saa asjust teedä anda telefoniga. Mu telefoni nummõr om 5692 2841. Kiä pelgäs kõnõlda, a kirota ei pelgä, saa ka meili saata: info@umaleht.ee om tuu jaos õkva õigõ aadrõs.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit