Väümehel viga man

Võro tütrik läts’ mehele, kiä oll’ peris tõsõst Eestimaa nukast. Tütrigu esä sõbra tundsõ huvvi, kas sai ka väärt väümiis.

«Meistri egä tüü pääle, kõgõ valmis käe külge lüümä!» kitt’ värski äiapapa. «Mu naanõ ja tütär kitvä tedä kah. Ummõtõ üts suur viga om täl: väümiis ei juu sukugi viina!»

Ku tütär mehele nakas’ säädmä, unist’ äi, et saa no kangõmbat topõlt. Tõõsõ tütre miis paksõ timäle iks pitsikese viina vai kärist’ õllõ vällä. A seo väümiis tundu kas karsklanõ vai koonõr. Tuu asi es mahu äiäle kuigimuudu päähä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit