Minevä puulpäävä peeti Räpinäl keväjälaatu. Huulmada külmäst ilmast oll´ rahvas vällä tulnu. Müüdi talokraami, mar´apuhmõ ja viläpuid, suidsulihha ja kaltsukaupa. A kalla es müvvä, tuust tundsõ kül puudust. Õnnõs üte mõrda kinni jäänü kala iks löüdse. Karpsoni Andrusõ pilt ja jutt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit