Olõ es kavva aigu tagasi, ku naasõ aluspükse es tunnista.

Ku nuu asja muudu tulliva, sis vanõmba naasõ noid kõrraga umas es võta. Latsõlatsõ tõiva vanaimäle mitu paari ilusid aluspükse ja seletivä, kuis ja mille noid vajja tarvita om.

Ku tõnõkõrd vanaimäle küllä lätsivä, sis näivä, et aluspüksi olli ilusalõ är mõstu ja nööri pääle kuiuma pantu, a kõik olli jalgu vahelt lahki lõigatu.

Latsõlatsõ küssevä vanaimä käest, mille tä tulivahtsõ ihumõsu niimuudu är lahksõ.

Vanaimä kitse vasta: «Muidu lätvä vutvärgi hauduma!»

Lehe Lonni

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit