Rahvas valisi järgmädsel Umal Pidol laulmisõs esi kooriliikest kõgõ inämb laulõ «A mille?», «Kõnõtraat», Uma Pido popurrii, «Haanja miis», «Tulõ aga tulõ!», «Määne om seo maa?», «Ei olõ hullu», «Võro kiil», «Protõstiirmisõ laul», «Puupää rock’n’roll», «Mis om suurõ järve takan?», «Tii», «Ku naanõ minno pahandas», «Seenelaul».

Kats kuud käünü viiendä Uma Pido laulukava avalik valiminõ sai läbi urbõkuu lõpun. Helüandmisõs olli välän kõigi varatsõmpi pitõ kavan olnu laulu, midä sai Internetin kullõlda ja egäst kooriliigist kooni viis laulu valli.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit