Seopuulpääväne urbanipäävä laat Urvastõ kerigu man tulõ latsi- ja raamadusõbralik. Pääle Contra omma hinnäst laadulõ üles andnu kiränigu Raitari Inga, Keräneni Mika ja Zimmermanni Ursula.

Saa nätä pia kõiki vannu tutvit kaupmiihi – olku sis hainu, käsitüü vai paikligu söögikraamiga. Lava pääl mäng Laikre perrebänd, kon om kats suurt ja viis latsõkõist. Urvastõ küläkapelli tävvendäse ümbrekunna noorõ pillimehe.

Opitarrin näütäs Rattasepä pere tohutüüd, Trolla Tiia kõnõlõs vannust taluaia hainust ja laadulõ piäs tulõma ka tunnõt nõglaravitohtri Tiigi Heino, kinkal om ildaaigu ilmunu raamat «Nõela vägi».

Laadakõrraldus, pannkuuk, lotõrii ja kama omma Urvastõ küläde seldsi puult, tüü ja rahaga avitasõ Urvastõ kogudus, Antsla vald ja Eesti Kultuurkapital.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit