30 päivä aresti

«Ma sai Mol’ovihun 30 päivä aresti!» kitt sõbõr tõõsõlõ, ku nä periselon kokko saava.

«Mis sa sis teit vai kirotit, et nii kõva karistusõ sait?»

«Midägi es tii, valitsust kiti takka,» om sõbõr uhkõ edesi.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit