Võrol om lehekuust puut, kon müügil hää valik paikligõ väikeisi tuutjidõ kodomaa kraamist tettüt süüki ja juuki, muu hulgan tuud kõgõ puhtambat ja õigõmbat, Uma Meki tähüssega kaupa. Põlidsõ võrokõsõ ja pikä kokakogõmusõga Pavlova Nele puut sai pääle vahtsõndamist ka vahtsõ nime – Nele Uma Gurmee.

Poodi pernaanõ ütles, et vahtsõndamisõs anni tälle huugu poig ja pujanaanõ. Vahtsõs saiva nii sisekujondus ku ka kaubasordi. Kuigi Uma Meki märgiga kaupa või siist-säält kotusõpäälitsist puutõst löüdä, nii suurt valikut muial ei olõ. Või üteldä, et poodist saa süüki ja juuki, a pääle tuu ka alosainit, millest esi süvvä tetä.

Nii mass puuti astu noil, kiä pidävä luku Loona talo veski jahust ja helbist, Korgõmäe talo juustust, Mooste kalaköögi kallõrdusõn kalast, Nopri talomeieri piimäkraamist, OÜ Siidrikoda kibisevist juukõst, Vahtsõ-Saalusõ veinikua mar’aviinust jne. Nele Uma Gurmee köögist omma Uma Meki märgiga kamararulaat ja peedi-lihakotleti.

Peris kõgõl söögikraamil, miä poodin müügil, ei olõ Uma Meki märki, a seo om siski paigapäälside väikeisi tuutjidõ tett. «Oodami väega, et tsill’ukõsõ tuutja toova meile umma kaupa mano,» härgütäs Pavlova Nele paiklikkõ söögikraami tegijit. «Mi tahami näid tukõ ja inemiisile tutvas tetä.» Tiidmine, et Võrol om pernaasõ Nele kulinaariapuut, om seokandi inemisel joba pia 25 aastat olõman, a tuu kotsilõ, et säält poodist saa nüüt ka pall’odõ Vana-Võromaa väikeisi tuutjidõ söögi- ja joogikraami, tulõ viil kellä lüvvä.

Edespiten om poodi pernaasõl plaanin viil paigapäälitside aiavilju kasvatajidõga käe lüvvä ja värskit talokraami müüki võtta. Redist või poodist joba küssü ja pia jõudva vast maas’ka kah letti.

Pruuk 50 aasta tarkuisi

Pavlova Nele om ammõdi poolõst söögitegijä joba 50 aastat ja ütles, et põnnõv om olnu ja om iks edesi – selle et maitsõ muutusõ ja kõik aig tulõ vahtsõt otsi ja pruuvi. Mis rahvalõ miildüs, tuust saa ka nii-üldä letikaup. Nii oll’ näütüses peedi-lihakotlettega: ostja pruuvsõ ja tulli vahtsõst küsümä.

Mõttõ omma Nelel kõgõ köögi man, tõnõkõrd esiki unõn. «Papõr ja pleiäts piät üükapi pääl olõma,» naard tä, selle et kõrra tä heräsi suurõ habinaga, kas unõn ilmunu saladiretsept om iks meelen. No tuukõrd õnnõs oll’.

Ütte vahtsõt asja maitsma haarõti ka aokiränik. Eelmine päiv oll’ andnu tütär Merike, kiä poodin rahaasju kõrralda avitas, imäle Nelele mõttõ, et ku proovis õigõ tetä võiulilli tainan – tuud keväjäst vitamiini om jo volilt käen. Oll’gi peris hää suutäüs – tervüsesüük pääleki.

Nele Uma Gurmee pakk uman köögin tettüid lämmä- ja külmäleti süüke ja värskide saiakõisi kõrval ka lavvategemise teenüst ja ummist tahtmiisist või kundõ kõgõ teedä anda. Nügätsel aol tulõ lavvakatmisõ man näütüses valmis olla, et ka kasvosüüjil olõs säält midägi hampsada. Egäl juhul oldas valmis kundõ tahtmisõ perrä egäsugumast huuaolist kraami ka pidolavva süüke man pruukma. Ja või olla kimmäs, et söögitegemisel ei tarvitõda hoitmisolluisi (säilitusained), a õnnõ ummi tarkuisi.

Kabuna Kaile


Pavlova Nele näütäs külmäletti, kon muu hulgan om Mooste kalaköögi kaup, miä om tälle hindäle väega meele perrä. Kabuna Kaile pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit