Pillakaar iih, hais takah

Ma kuuli raadiost, et nüüd om kätte jõudnu Eesti rahvalõ pido ja pillakaar. Ku siiämaani oll’ vaia pelädä politseid, kiä mõõt’ massina kibõhust vai lask’ juhil toro sisse puhku, sõs tuu aig om müüdä. Kae ku pall’o rahha saa kokko hoita, ku politsei ei piä inämb suurõtii pääl autojuhtõ pasma. Saava minnä säändse tüü pääle, koh iks ihorammu kah vaia om. Vast õnnõ umbõjoonu juhi võetas rooli takast är ja viiäs kodo makama, a ülejäänüil olõ-i midägi pelädä.

Egäl juhul om tark mõtõlda kirstutüüstüse suurõndamisõ pääle. Noid nakkas kõvva kuluma. Sõs saavaki nuu tüüldä jäänü politsei vahtsõ ammõdi. Ka puhtidõ kõrraldamisõ kunturit või mano tetä. Teno valitsusõlõ nakkas majandus häitsemä.

Siseministri esi ütel’ valitsusõ pressikonvõrentsil, et väiku juumisõ ja kipõmbidõ sõitmisõ peräst olõ-i vaia kedägi takah kiusada. Las inemise joova ja sõitva nii kipõstõ, ku tahtva. Ja ku väega tahtva, sõs võiva ministris kah saia. Õnnõ nuu egävädse ulli aokiränigu segäse vaihõlõ. Ja kõnõlõsõ asjust, midä olõ-i vaia kõigil tiidä. Vanarahvas ütel’ jo ammu, et putku-i sitta, sitt nakkas haisama. A nüüd om hais nii suur, et ütski normaalnõ inemine julgu-i inämp ministris naada.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit