Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Puuga päähä

 
Tull’ uma autoga miis, kes oll’ mõtsan puuga päähä saanu. Uutsõ rahulikult järekõrran kah viil veidükese aigu.

Saiõ sis vastuvõtulõ ja kõnõl’, mis juhtu. Pannimi kompuutrihe minekis mehe pikäle, kuigi tä tahtsõ esi kõndi. Ja õigõhe teimi, selle et täl oll’gi pääluu katski.

Ega mehe ummavagi väega tasaligu, koolõsõ vai är, inne ku kaibasõ. Õnnõs oll’ tuu miis haigõmajan uma ao är ja saiõ terves.

Jalaluu katski ja kõnd

 
Miis oll’ napsi võtnu ja välän ijä pääl maaha sadanu. Ijäga satat targa pääga kah maaha, ime sis, et pur’on pääga.

Tull’ uma jala pääl tohtri mano. Röntgenipildi päält oll’ nätä, et täl oll’ pahkluu man mitmõst paigast katski.

Targa pääga säändse jalaga kiäki ei kõnni. A taa viinakõnõ um nii võimsa, et pand katskidsõ jalaga kah kõndma.

Mürkputk

 
Maaülikooli poiskõsõ kolmõkõisi kävevä niidü pääl mürkputkõ maaha lõikaman. Näil olliva lühkide käüssidega hammõ sälän, selle et oll’ väega kuuma pääväga ilm.

Mõnõ tunni peräst tulliva näil kõigil kässi pääle söövitüse-villi, mis nägivä säändsesamadsõ vällä nigu sis, ku käe kuuma viiga är palotat.
Mürkputk palotas niigi, a kuum päiv avit’ ville viil suurõmbas aia.

Es jääki näil muud üle ku minnä haigõmajja, koh käe palotussalviga kinni köüdeti.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit