Minevä puulpäävä pidi Haani rahvamajan 25. sünnüpäivä Võromaa latsirikkidõ perri ütisüs. Tennäti liidu alostajit, vidäjit ja tugõjit. Kullõldi Roosalu Rolfi, Kaasiku Oti ja Wana Wõromaa Wunkorkestri kontsõrti, latsilõ olli viil uma tegemise.

Pidost võtt’ ossa päält 100 inemise, pido lõpõtusõs süüdi torti ja suurõ perre sai umavahel juttu aia.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit