Pühäpäävä tetäs küläliidsile Võromaal Vahtsõn-Roosan valla Filmi Vargamäe külästüskeskus. Sääl saa nätä filmist «Tõde ja õigus» tutvit kotussit.

Seo om esimuudu paik, kon osa huunist omma peris talomaja ja tõõnõ osa filmi jaos tettü. Filmi Vargamäe keskus om valla 26. lehekuust kooni 15. süküskuuni. Ligembät teedüst saa kodolehe filmivargamae.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit