Kõnõldas, et president plaanvat sügüse mi kanti tüüle tulla. Tuu om väega hää, tüükässi om iks vaia. Sügüse om jo kardohkavõtmisõ aig, tuud tüüd om iks talgoga tettü.

A päält tüü om meil muudki põnõvat. President trehväs tan umakultuuri hällü mano. Saami tälle tutvusta umma kiilt, viiä tä savvusanna, mängi tälle lõõdsapilli, pakku puhast süüki. Nii et ma usu, et ikäv täl mikandin joht nakka-i.

A üts asi veidükese kraap henge. Kuigimuudu om jäänü tunnõ, et president tulõ siiäkanti kaema, miä meil vika om. Tuu man kõnõldas, et meil anti valimiisil ütele (protesti)parteilõ esieränis pall’o helle. Matõmaatilidsõlt tuu külh õigõ ei olõ, mikandi helü lätsi inämb-vähämb kõigilõ suurõmbilõ küländ võrdsõlõ. Ja tuud, ku paras jago valijit usk, et ull’usõ vasta saa viil suurõmba ull’usõga, ei saa näile külh ette hiitä. Pall’ongi om elon nii, et jõu vasta avitas suurõmb jõud.

Egäl juhtumisõl om hää, et president ümbre liigus ja inemiisiga tutvas saa. Üts soovitus kah: järgmädse paigana võissi president plaani võtta näütüses Viimsi valla. Säälgi om paras küssü samma, midä mi rahva käest.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit